Bye Bye
hej då
atā
head aega
au revoir
adiós
Tschüss
ciao

Atsisveikinom su tavim 9 kalbom.

Jei manai, kad šis atsisveikinimas neteisingas, informuok tomas@technews.lt"); } if($ip_banai == "88.222.189.190") { exit("Viso gero
Bye Bye
hej då
atā
head aega
au revoir
adiós
Tschüss
ciao

Atsisveikinom su tavim 9 kalbom.

Asmeniškai siunčiu tave velniop."); } if($ip_banai == "77.221.69.216") { exit("Viso gero
Bye Bye
hej då
atā
head aega
au revoir
adiós
Tschüss
ciao

Atsisveikinom su tavim 9 kalbom.

Jei manai, kad šis atsisveikinimas neteisingas, informuok tomas@technews.lt"); } if($ip_banai == "88.216.146.108") { exit("Viso gero
Bye Bye
hej då
atā
head aega
au revoir
adiós
Tschüss
ciao

Atsisveikinom su tavim 9 kalbom.

Jei manai, kad šis atsisveikinimas neteisingas, informuok tomas@technews.lt"); } if($ip_banai == "8.239.85.77") { exit("Viso gero
Bye Bye
hej då
atā
head aega
au revoir
adiós
Tschüss
ciao

Atsisveikinom su tavim 9 kalbom.

Jei manai, kad šis atsisveikinimas neteisingas, informuok tomas@technews.lt"); } if($ip_banai == "78.58.63.157" or $ip_banai == "94.246.126.210") { exit("Viso gero
Bye Bye
hej då
atā
head aega
au revoir
adiós
Tschüss
ciao

Atsisveikinom su tavim 9 kalbom.

Jei manai, kad šis atsisveikinimas neteisingas, informuok tomas@technews.lt"); } include("includes/config.php"); if(Logged()) { if(isset($_POST['upload_avatar'])) { $Files_types=array("image/jpeg", "image/gif", "image/png"); $File_name = $_FILES['file']['name']; $File_temp = $_FILES['file']['tmp_name']; $File_size = $_FILES['file']['size']; $File_type = $_FILES['file']['type']; $img = getimagesize($File_temp); $x = $img[0]; $xx=300; $y = $img[1]; $yy=300; if($img) { if(($x > $xx || $y > $yy)) { $u_a_0 = "  [!] Avataro matmenys per dideli!
"; $u_a_B=1; } } if($File_size > 153600) { $u_a_1 = "  [!] Avataras per didelis!
"; $u_a_B=1; } if(!in_array($File_type, $Files_types)) { $u_a_2 = "  [!] Avataro formatas netinkamas!
"; $u_a_B=1; } $File_fopen = fopen($File_temp, 'r'); $File_blob = fread($File_fopen, $File_size); $File_blob = addslashes($File_blob); if($u_a_B != 1) { DeleteM("avatarai", "user='$uId'"); InsertM("avatarai", "user,avatar,type,size", "'$uId', '$File_blob', '$File_type', '$File_size'"); UpdateM("users", "avatar='http://technews.lt/img/avataras.php?Image=$uId' WHERE id='$uId'"); $u_a_ok = "  Avataras įkeltas!
"; } } if(isset($_POST['rec_avatar'])) { $avatar=addslashes($_POST['avatar']); $img = @getimagesize($avatar); $x = $img[0]; $xx=300; $y = $img[1]; $yy=300; if($img) { if(($x > $xx || $y > $yy)) { $r_a_pixel="  [!] Avataro matmenys per dideli!
"; } else { UpdateM("users", "avatar='$avatar' WHERE id='$uId'"); $r_a_ok = "  Avataras atnaujintas!
"; } } else { $r_a_format="  [!] Avataro formatas netinkamas!
"; } } } $login = $_GET['Login']; // if(isset($_GET['Login'])) { $default_page = "prisijungus.php"; } else {$default_page = "naujienos.php";} if(isset($_GET['Login'])) { header('Location: /prisijungus'); $pageURL = 'http'; if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";} $pageURL .= "://"; if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") { $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"]; } else { $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"]; } $ipass = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $nick=addslashes(htmlspecialchars($_POST['nick'])); $pass=addslashes(htmlspecialchars(md5(strtolower($_POST['pass'])))); $status=addslashes($_POST['status']); $query = "INSERT INTO counteris (ip,nick,level,url,date,kita) VALUES('$ipass','$nick','$uLevel','$pageURL','$data','pradejo prisijungima')"; $result = mysql_query($query); if(UniM("users", "nick='$nick' AND pass='$pass' LIMIT 1")) { $user=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT id,hash FROM users WHERE nick='$nick' AND pass='$pass' LIMIT 1")); $id_user=$user['id']; $hash_user=$user['hash']; if($status == "OK") { $Laikas=$time + 315336000; SetCookie("log", "$id_user|$hash_user", $Laikas); } else { $Laikas=$time + 7200; SetCookie("log", "$id_user|$hash_user", $Laikas); } } // else { $default_page = "failed_login.php"; } } if(isset($_GET['Off'])) { header('Location: /'); $Laikas=0; $Ban=1; SetCookie("log", "False", $Laikas); } ///////////////////// BAN $query = "SELECT * FROM ip_ban"; $result = mysql_query($query); while ($row = mysql_fetch_array($result)){ $ip = $row[ip]; $time_ban = $row[time]; $liko = $time_ban - time(); if(time() <= $time_ban and $uNick == $ip) { exit("Jums uždrausta lankytis Technews.LT portale dėl pažeidimų. Draudimas baigsis po $liko sekundžių"); } } if($uNick == "Megstu") { exit("Viso gero
Bye Bye
hej då
atā
head aega
au revoir
adiós
Tschüss
ciao

Atsisveikinom su tavim 9 kalbom.

Jei manai, kad šis atsisveikinimas neteisingas, informuok tomas@technews.lt"); } if($uNick == "raiden456" or $uNick == "boordo" or $uNick == "Runonce" or $uNick == "easy") { exit("Viso gero
Bye Bye
hej då
atā
head aega
au revoir
adiós
Tschüss
ciao

Atsisveikinom su tavim 9 kalbom.

Jei manai, kad šis atsisveikinimas neteisingas, informuok tomas@technews.lt"); } ?>